Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

31 marca 2015 zakończono realizację zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w ramach OREW”. W projekcie uczestniczyło 40 wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie – beneficjentów zadania. Realizowany program dofinansowany był ze środków PFRON. Cele i zadania założone w programie do realizacji zostały osiągnięte.

W imieniu wszystkich odbiorców projektu,
pragniemy podziękować przedstawicielom PFRON
za udzielenie nam wsparcia finansowego oraz
umożliwienie realizacji tak wartościowego projektu.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.01.2012 – 31.03.2015 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie.