5.Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Nadal odbywają się zajęcia treningu w zakresie zaradności społecznej prowadzony przez Trenera aktywności społeczno- zawodowej. Trening ten stanowi niezbędny element w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na jak najwyższym poziomie samodzielności społecznej.
Trening kształtować będzie właściwe zachowania w miejscu publicznym, zachowanie w sklepie, korzystanie z komunikacji miejskiej, zachowanie na przejściu dla pieszych, przewidywanie trudności i unikanie kłopotów, podejmowanie decyzji, zadawanie pytań i proszenie o pomoc, rozwój podstawowych umiejętności z zakresu samoobsługi i umiejętności niezbędnych w życiu
społecznym a także wiele innych. Realizacja tych zajęć odbywać będzie się zarówno na terenie ośrodka, jak i w miejscach użyteczności publicznej.

p4290064

p4280050

pfron
Jednocześnie trener aktywizacji społeczno - zawodowej kontynuuje cykl zajęć z zakresu orientacji zawodowej oraz interakcji społecznych.
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – III okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2014-31.03.2015 realizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie