Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

Trwają zajęcia w zakresie rehabilitacji ruchowej. Celem zajęć rehabilitacyjnych jest poprawa sprawności ogólnej oraz wydolności ruchowej osoby niepełnosprawnej. Poprawa samodzielności i niezależności, wykorzystywanie osiągniętych sprawności w życiu codziennym (funkcjonalność). Dążenie do normalizacji napięcia mięśniowego, wzmacnianie siły mięśniowej, symetrii ułożenia ciała, wypracowanie prawidłowych reakcji ruchowych poprzez automatyzmy, wyzwalanie rotacji, reakcji wyprostnych, reakcji podparcia i równowagi. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej. Dążąc do założonych celów programowych stosowane są następujące ćwiczenia: czynne, bierne, redresyjne, ćwiczenia korekcyjne i pozycjonowanie podczas wszystkich form wsparcia proponowanych beneficjentom zadania, ćwiczenia naprzemienne, skrzyżne i manualne, w zakresie koordynacji wzrokowo - ruchowej, ćwiczenia równoważne i odruchów obronnych, masaże, hydromasaże, ćwiczenia z wykorzystaniem elementów metody NDT - Bobath, W. Sherborn, S. Masgutowej.

Trwają zajęcia w zakresie integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń np. ruchowych, ruchowo -słuchowych, ruchowo -wzrokowych, ćwiczenia regulujące napięcie mięśniowe w obrębie dłoni i palców, masaże normalizujące czucie powierzchniowe i stymulujące czucie głębokie, ćwiczenia usprawniające układ dotykowy, proprioceptywny, obraz i schemat ciała, orientację w przestrzeni ćwiczenia równoważne i inne.

 Do prowadzenia zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt podwieszany, wałki, piłki, huśtawki, tory przeszkód i inne.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” –  okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.01.2012-31.03.2013 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie