Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"

W dniu 02.01.2012 została  przeprowadzona na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego rekrutacja do zadania „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW”.

Rekrutację przeprowadził koordynator wraz z zespołem specjalistów.

Kryteria formalne rekrutacji:

1. Niepełnosprawność intelektualna w stopniu: umiarkowanym, znacznym lub głębokim

2. Wiek: 3-25 lat

Zakwalifikowanych zostało 40  dzieci I młodzieży, z czego 8 z orzeczoną niepełnosprawnością znaczną oraz 32 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – I okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.01.2012-31.03.2013 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie