Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW"- zajęcia w zakresie integracji sensorycznej

Trwają zajęcia w zakresie integracji sensorycznej. Zajęcia prowadzone są indywidualnie. Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne formy ćwiczeń np. ruchowych, ruchowo -słuchowych, ruchowo -wzrokowych, ćwiczenia regulujące napięcie mięśniowe w obrębie dłoni i palców, masaże normalizujące czucie powierzchniowe i stymulujące czucie głębokie, ćwiczenia usprawniające układ dotykowy, proprioceptywny, obraz i schemat ciała, orientację w przestrzeni ćwiczenia równoważne i inne.

 Do prowadzenia zajęć niezbędny jest specjalistyczny sprzęt podwieszany, wałki, piłki, huśtawki, tory przeszkód i inne.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2013-31.03.2014 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie

6