Informacja dotycząca realizacji projektu "Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW" - trwają zajęcia logopedyczne

Trwają zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedów. Ich celem jest usprawnianie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności komunikowania się werbalnego i niewerbalnego, usprawnianie prawidłowego oddychania, zwiększenia pojemności życiowej płuc, pobudzanie elastyczności przepony, rozwijanie umiejętności żucia i przełykania.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, na terenie Ośrodka. Opierają się  na ćwiczeniu aparatu mowy,

słuchu, masażach wewnętrznych i zewnętrznych jamy ustnej z wykorzystaniem metod: M. Bogdanowicz, J.Cieszyńskiej - sekwencyjno - symultanicznej, metody Dennisona, metody werbalno - tonalnej, logorytmiki, czytania globalnego, metody Castillo - Moralesa. W realizacji zajęć wykorzystywane są programy logopedyczne komputerowe.

„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW” – II okres realizacji, to zadanie dofinansowane ze środków PFRON, w terminie 01.04.2013-31.03.2014 realizowane  przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie