Projekt PFRON

Już od 1 stycznia 2012 roku nasz Ośrodek rozpoczął realizację projektu pn." Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach OREW" finansowanego ze środków PFRON.

Projekt skierowany jest do 40 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Jego głównym celem jest zwiększanie samodzielności, aktywności społecznej i samowystarczalności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Sposobem na osiągnięcie założonego celu jest uruchomienie stałych, efektywnych, profesjonalnych i systematycznych zajęć tj. treningi zaradności społecznej, aktywizacji zawodowej, interakcji społecznych, zajęcia logopedyczne, terapia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa oraz hipoterapia.

Projekt zakończy się 31.03.2015 roku.

Szczegóły realizacji oraz inicjatywy podjęte w ramach realizacji projektu na bieżąco będą zamieszczane na naszej stronie.

Instytucji dotującej serdecznie dziękujemy:-)