Na drugą wizytę studyjną jedziemy do Gdańska

altaltPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie organizuje kolejną wizytę studyjną. Tym razem, aby zgłębiać tajniki mieszkalnictwa wspomaganego, wybierzemy się do Gdańska.

Dlaczego akurat Gdańsk?

Nasze bliźniacze stowarzyszenie tj. PSOUU Koło w Gdańsku może pochwalić się Zespołem Mieszkań Wspomaganych. Dzięki inicjatywie rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną stworzono tam 17 indywidualnych mieszkań, w których osoby niepełnosprawne realizują się w samodzielnym życiu. To czego nasi podopieczni doświadczają podczas treningów samodzielności, tam niepełnosprawni mogą praktykować na co dzień. Ta niezwykła szkoła, zorganizowana przy współudziale wielu osób, jest bardzo cenną placówką wsparcia w czynnościach życia codziennego jej mieszkańców.

Dlaczego warto uczestniczyć w wizycie studyjnej?

PSOUU Koło w Koszalinie od lutego bieżącego roku realizuje projekt dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pn. „Droga do samodzielności”. To w ramach tego projektu 12 uczestników w przeciągu 3 miesięcy mogło doświadczać i próbować samodzielności, przed kolejną grupą 12 osób ta ścieżka stoi otworem.
Dotychczas zrealizowane działania jeszcze bardziej uświadomiły nam jak ważną kwestią dla naszego miasta jest stworzenie warunków do samodzielnego życia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Chcąc czerpać prawidłowe wzorce i nabierać doświadczenia, odwiedzamy placówki, które już prowadzą mieszkalnictwo wspomagane.
Wiemy, że przed nami wiele zakrętów i trudności na drodze do samodzielności niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, uważamy jednak, że warto podążać w tym kierunku. Na tej drodze nie chcemy być osamotnieni, bo to właśnie wspólnymi siłami, przy wsparciu Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Towarzystwa Budownictwa Społecznego możemy osiągnąć to co udało się osiągnąć w Gdańsku.
Liczmy na to że zaproszeni przez nas goście, z wyżej wymienionych jednostek, wspólnie z nami będą poznawać nowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, co w przyszłości zaowocuje powstaniem mieszkań wspomaganych w Koszalinie.

Harmonogram wizyty studyjnej w PSOUU Koło w Gdańsku w dniu 26.11.2015:

8.30 - wyjazd z Koszalina (miejsce zbiórki ul. Podgórna – parking przy Szkole Podstawowej nr 4)

12.00-16.00 - prelekcja dotycząca mieszkalnictwa wspomaganego wraz z prezentacją, wizyta w mieszkaniach wspomaganych, spotkanie z rodzicami, mieszkańcami oraz kadrą mieszkań wspomaganych, panel dyskusyjny

16.30-17.00 -  obiad i powrót do Koszalina