Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku na zlecenie usługi prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych...

      

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku na zlecenie usługi prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych w uczestnikami projektu „Przez rehabilitację do samodzielności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


     Koszalin 21.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych w uczestnikami projektu „Przez rehabilitację do samodzielności"


Przedmiot oferty:

Prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych w uczestnikami projektu „Przez rehabilitację do samodzielności”


Opis przedmiotu oferty: 

- organizacja zajęć hipoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ze współtowarzyszącymi niepełnosprawnościami

- 1h zajęć hipoterapeutycznych obejmuje 60 min z zaangażowaniem hipnoterapeuty, prowadzącego konia ( asystenta) i konia

- dysonowanie halą i terenem zielonym umożliwiających efektywne prowadzenie zajęć


Czas trwania umowy:

01.04.2022 r. do 31.03.2023 r.

Realizacja zajęć z wyłączeniem lipca i sierpnia oraz przerw świątecznych

>>>naciśnij link>>>OFERTA CENOWA<<<naciśnij link<<<


Termin składania ofert:  

30.03.2022 r. do godz. 15.00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem " oferta na realizację zajęć hipoterapeutycznych" listownie lub osobiści w sekretariacie PSONI Koła w Koszalinie p. 103, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin


Kontakt:

Paulina Bochno – Koordynatorka projektu

tel.  606 73 69 22


                                alt     

Projekt "Przez rehabilitację do samodzielności..." realizowany w ramach Konkursu „”Sięgamy po sukces” finansowanego ze środków PFRON.. Umowa ZZO/000187/16/D o zlecenie zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


  >>>powrót do ogłoszeń<<<