Zapytanie ofertowe nr 1/2022 "DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

"DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA, POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


Koszalin 23.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2022 Trenerzy – trening w mieszkaniu treningowym

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty w ramach odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2022

Trenerzy – trening w mieszkaniu treningowym w ramach realizacji projektu: "DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"


Przedmiot oferty:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie 3 (trzech) trenerów do realizacji treningów w mieszkaniach treningowych dla grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). Treningi realizowane będą z uwzględnieniem opracowanych dla ONI Indywidualnych Planów Działania, bieżących sugestii specjalisty rozwoju osobistego oraz zakresu treningów szczegółowych zawartych we wniosku projektu.

Treningi w mieszkaniach treningowych realizowane będą w Koszalinie jednocześnie w dwóch mieszkaniach. W każdym udział wezmą 4 naprzemienne grupy 5 (pięciu) ONI. Zajęcia będą się odbywały w cyklach 6-dniowych od wtorku do poniedziałku.

Ramy czasowe: 05.04.2022-31.03.2023 rok

Celem treningów ma być stworzenie sytuacji, w których ONI przebywając poza domem poczują smak samostanowienia, decyzyjności i niezależności.


Opis przedmiotu oferty: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty znajdują się w >>>naciśnij link>>> ZAPYTANIE OFERTOWE <<<naciśnij link<<<


Termin i miejsce składania ofert 

Oferta powinna być złożona (pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej w sekretariacie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na prowadzenie treningów w mieszkaniu treningowym”.


Kontakt:

W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Paulina Bochno – koordynator projektu,  tel. 094 341 53 83


  >>>powrót do ogłoszeń<<<