Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu projektu "DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie

 

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ORGANIZACJA SAMOPOMOCOWA , POZARZĄDOWA I NIEDOCHODOWA

KONTO BANKOWE: PKO BP I O/KOSZALIN, 93-1020-2791-0000-7102-0009-6552,

SWIFT B PKO PL PW,  NIP:669-19-13-337,  KRS nr 0000036441

Wyspiańskiego 4, 75-629 KOSZALIN, tel. (94) 345-08-53, fax (94) 346-44-84

www.niepełnosprawni.koszalin.pl


     Koszalin 01.12.2021r.

Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania w rynku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramch rozeznania w runku na przeprowadzenie audytu projektu: "DECYZJA+DOŚWIADCZENIE=AUTONOMIA"


I. Przedmiot oferty:

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego dotyczącego projektu pod nazwą „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA”
wykonywanego w terminie 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2023 współfinansowanego przez PFRON.


II. Opis przedmiotu oferty: 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty znajdują się w ZAPYTANIE OFERTOWE

Do oferty należy załączyć OŚWIADCZENIE


Termin składania ofert  15 grudnia 2021r. do godz. 15.00

Oferty nalezy składać  listownie lub osobiści w sekretariacie PSONI Koła w Koszalinie p. 103, ul. Wyspiańskiego 4, 75-629 Koszalin,  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem oferta na „Przeprowadzenie audytu projektu pod nazwą „DECYZJA + DOŚWIADCZENIE = AUTONOMIA”


Kontakt:

W sprawach dotyczących zapytania informacji udziela Monika Pękala

tel. 094 341 53 83


  >>>powrót do ogłoszeń<<<