Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem WsparciaOrganizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.