Wiosna 2022

21 marca z grupą uczestników i terapeutów wybraliśmy się do parku nad rzekę Dzierżęncinkę aby pożegnać zimę, i przywitać WYCZEKIWANĄ
W I O S N Ę. Pogoda nam dopisała podczas spaceru jak i wspólnej zabawy w parku. Teraz czekamy tylko na jeszcze więcej słońca. (txt)

WIOSENKO!!! 
WIOSENKO, WIOSENKO
CZY PRZYSZŁAŚ Z PIOSENKĄ?
TAK PRZYSZŁAM ZE ŚPIEWEM PTAKÓW LECĄCYCH POD NIEBEM 
WIOSENKO, WIOSENKO
CZY PRZYSZŁAŚ NA ŁĄKI?
TAK PRZYSZŁAM JUŻ JESTEM
OBUDZIŁAM BIEDRONKI  (A.D)


Wiosna − jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. <txt>

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C. <txt>


Dzierżęcinka – rzeka na Pobrzeżu Koszalińskim o długości 29,30 km, która przepływa przez Równinę Białogardzką w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnia zlewni Dzierżęcinki wynosi 122,62 km². Ma źródło w gminie Manowo na zachód od wsi Kliszno. <txt>


Polecamy:
KLIKNIJ NA BANER I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

>>>powrót do aktualności 2022<<<