30 kwietnia 2018 – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W ramach zajęć dodatkowych proponowanych przez WTZ nr 2, raz w tygodniu odbywają się zajęcia „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, gdzie młodzież poznaje podstawowe znaki drogowe, uczy się bezpiecznego zachowania na drodze, przechodzenia przez jezdnię, jak również zachowania, gdy potrzebne jest udzielenie pierwszej pomocy. W naszej Placówce kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem Uczestników.


W ramach edukacji w tym kierunku zaprosiliśmy policjanta Pana Roberta F., który spotkał się z młodzieżą. Zajęcia dotyczyły bezpiecznego poruszania się po chodnikach, przejściu dla pieszych, zachowania w placówce, w domu, a przede wszystkim omówił zasady bezpiecznej drogi do warsztatu oraz pokazał podstawowe znaki drogowe. Młodzież czynnie uczestniczyła w spotkaniu, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami, oraz zadawała bardzo dużo pytań.


Doświadczenie funkcjonariusza, jest nie do przecenienia poza omówieniem najważniejszych przepisów, potrafił udzielić praktycznych porad, a nawet wskazać najbardziej niebezpieczne miejsca w obrębie Placówki.

Dziękujemy!!>>>powrót do galerii<<<