Praktyki zawodowe w firmie „Espersen” 2016

Grupa naszych uczestników z WTZ nr 2 w Koszalinie, odbywa regularnie praktyki w firmie „Espersen”


W zajęciach biorą udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Prowadzone są pod nadzorem instruktora naszej placówki. Praktyki są realizowane codziennie po cztery godziny, a uczestnicy uczęszczają według sporządzonego grafiku.


Mężczyźni wykonują prace porządkowe oraz ogrodnicze na terenie zakładu. Pełnione prace są zróżnicowane w zależności od pory roku. Zimą odśnieża się drogi oraz chodniki. Wiosną, latem i jesienią zamiata się i opiekuje się terenami zielonymi, wykonuje się również prace konserwatorskie oraz rozładunek środków higienicznych.


Grupa żeńska dba i zajmuje się porządkami w stołówce, szatni oraz pomieszczeniach socjalnych. Do ich obowiązków należy np. uzupełnianie środków czystości. Uczestniczki zajmują się także pracami, które wymagają od nich dokładności i precyzji jak np. drobne prace biurowe. Laminują i wycinają linijki i kartki potrzebne do oznaczania, jakości i wielkości ryb.>>>powrót do galerii<<<