KOŁO PSOUU WTZ-1 WTZ-2 OREW ŚDS NZOZ DCA

ZAKRES USŁUG  |  SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA  |  KONTAKT

 
NZOZ DCA / KONTAKT
 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI

Ul. Wyspiańskiego 4
75-629 Koszalin

.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI

ul. Budowniczych 6
75-323 Koszalin

   

Tel.094 345 08 53
Fax. 094 346 44 84
e-mai: tolerancja@home.pl

Tel./fax. 094 341 53 83
e-mail: wtz1@vp.pl