KOŁO PSOUU WTZ-1 WTZ-2 OREW ŚDS NZOZ DCA

AKTUALNOŚCI | WŁADZE | CELE I ZADANIA | SPRAWOZDANIA | DZIEJE KOŁA | STRATEGIA ROZWOJU | PLACÓWKI  REALIZOWANE PROJEKTY | ZREALIZOWANE PROJEKTY | DRUKI DO POBRANIA | INSTYTUCJE WSPIERAJĄCESPONSORZY | 1% SZCZĘŚCIA | KONTAKT

 

KOŁO PSOUU / Instytucje wspierające

 

INSTYTUCJE, W KTÓRYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
INTELEKTUALNIE MOGĄ UZYSKAĆ POMOC:

 
1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Telefon do sekretariatu: 022/ 826- 96-73
e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl
   
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres informacyjnej strony internetowej: www.pfron.org.pl
Adres do korespondencji dla Oddziału Zachodniopomorskiego:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Zachodniopomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin
e-mail : szczecin@pfron.org.pl
Bezpłatna infolinia PFRON: 0 800- 53-33-35 ,
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-20:00
   
3. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
działająca przy Starostwie Powiatowym w Koszalinie ,
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
3a. Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych przy Urzędzie Miejskim w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7 , 75-003 Koszalin, tel. 094/348-87-17
   
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2 , 75-412 Koszalin
tel. 094/ 316-03-26
   
5. Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Podgórna 16 , 75-950 Koszalin
tel. 094/ 341-92-64, 341-92-65
   
6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie
ul. Wyspiańskiego 4 , 75 -629 Koszalin ,
tel. 094/ 345- 08- 53 , fax. 094/346-44-84
Adres informacyjnej strony internetowej: www.tolerancja.home.pl